Στο πλαίσιο της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποιησης συναντήθηκα με τον Συνταγματάρχη (ΤΧ) Κωνσταντίνο Τσιράκη Διοικητή του 308 ΠΕΒ (Στρατιωτικό Εργοστάσιο ΣΞ), προκειμένου να δρομολογηθεί στους χώρους του, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του υπηρετούντος Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού στα θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών.

Ευχαριστώ τον Διοικητή για το αντίγραφο ράβδου οπλαρχηγού (Τοπούζι) του 1821, που μου προσέφερε. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή ευχών για το νέο έτος.