Φιλοξενήθηκα στον τηλεοπτικό σταθμό Dion Tv @diontv στην εκπομπή “Ξυπνάμε μαζί Ξεκινάμε Μαζί” με την Δήμητρα Μακρή.

📍Συζητήσαμε για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

📍Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας κατά των ανηλίκων εισάγει 11 νέες πολιτικές και οργανώνει στην κατεύθυνση της προστασίας των παιδιών δεκάδες μέτρα.

📍Περιλαμβάνει πέντε οριζόντιες διυπουργικές και έξι επιμέρους πολιτικές, που αφορούν το σύνολο των φορέων και υπηρεσιών που έρχονται σε καθημερινή επαφή με παιδιά ή χειρίζονται αρμοδίως περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης.

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Hellas #Thessaloniki #nd #ΝέαΔημοκρατία #σπάσετησιωπή #προστασίαπαιδιών #ένασταπέντε #παιδικήσεξουαλικήκακοποίηση #childsexualabuse #councilofEurope #againstchildsexualabuse #σεξουαλικήκακοποίησηανηλίκων #σεξουαλικήεκμετάλλευση #ενημέρωσηπαιδιών #ΕθνικόΣχέδιοΔράσης @diontv #ΔήμητραΜακρή
# ΞυπνάμεΜαζίΞεκινάμεΜαζί