Στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου εισηγήθηκα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα:

«Κύρωση Συμφωνίας Τροποποίησης της από 2.2.2018 Σύμβασης Παραχώρησης σχετικά με τη χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του Λιμένος Θεσσαλονίκης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.».

📍Με το παρόν σχέδιο νόμου:

▪️Δίνεται η σχετική χρονική παράταση για την υλοποίηση της υποχρέωσης που προκύπτει από τη αρχική Σύμβαση Παραχώρησης.

▪️Επεκτείνεται το μήκος του προβλήτα 6 ενισχύοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης σημαντικά μεγαλύτερων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων τα οποία, υπό τις προβλέψεις της ισχύουσας Σύμβασης Παραχώρησης, δεν δύνανται να ελλιμενισθούν με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η ουσιαστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του λιμένα.

▪️Παραμένει στις Υποχρεωτικές Επενδύσεις η αγορά πέντε (5) μηχανημάτων μεταφοράς και στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ, υπό την προϋπόθεση ωστόσο πως ο φάκελος τεκμηρίωσης και εν γένει η προμήθεια θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του άρθρου 7.11 της Σύμβασης Παραχώρησης.

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Hellas #Thessaloniki #nd #ΝέαΔημοκρατία #Βουλή #ΕπιτροπήΠαραγωγής #Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής #ΥΝΑΝΠ