Για την καμπάνια «Ένα στα Πέντε» του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών απο τη Σεξουαλικη Κακοποίηση και Εκμετάλλευση μίλησα στην διαδικτυακή ενημερωτική συζήτηση που διοργάνωσε η Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της Νέας Δημοκρατίας

🔹Για την καμπάνια «Ένα στα Πέντε» του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών απο τη Σεξουαλικη Κακοποίηση και Εκμετάλλευση μίλησα στην διαδικτυακή ενημερωτική συζήτηση που διοργάνωσε η Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της Νέας Δημοκρατίας με πρωτοβουλία της Μαρία Νάτσιου.
🔹Στην διαδικτυακή́ συζήτηση συμμετείχαν οι Συντονιστές και οι Περιφερειακοί́ Συντονιστές της Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της Ν.Δ. θέτοντας ερωτήματα και ταυτόχρονα κάνοντας προτάσεις συνεργασίας με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης δηλώνοντας αρωγοί στον αγώνα για την προστασία των παιδιών.