Εισηγήθηκα τα νομοσχέδια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που συζητήθηκαν στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων

με τίτλους: α) «Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Πολωνίας στους τομείς πολιτισμού, εκπαίδευσης, επιστημών, αθλητισμού, νεολαίας και μέσων ενημέρωσης» και β) «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού της Ελληνικής Δημοκρατίας»
• Τόνισα τη σημαντική διπλωματική κινητικότητα της κυβέρνησης, από την οποία προκύπτουν διμερείς συμφωνίες με εθνικό όφελος.
• Αρχικά, αναφέρθηκα στην πολύ σημαντική διμερή συμφωνία με την Πολωνία σε θέματα Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Επιστημών, Αθλητισμού, Νεολαίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο χωρών και συμβάλλει στην κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πολιτισμού των δύο λαών.
• Πάγια θέση της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη όλων των μορφών μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας με ξένες χώρες, προκειμένου να ισχυροποιηθούν οι δεσμοί μεταξύ των λαών, να προωθηθούν ευγενείς σκοποί, να εδραιωθεί η ειρήνη και η συνεργασία, να αυξηθεί η συμμετοχή πολιτών, σπουδαστών, σωματείων σε κοινά προγράμματα και δράσεις που θα φέρουν πιο κοντά τις δύο χώρες.
• Έπειτα μίλησα για το μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ και το πλαίσιο προστασίας του αρχαιολογικού και εθνολογικού μας πλούτου, που ενισχύεται στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας.
• Πρόκειται για μια διμερή συμφωνία που ενισχύει τη δέσμευση των δύο κρατών να συνεχίσουν αν συνεργάζονται για την πρόληψη της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και που ανανεώνει και διευρύνει το προηγούμενο μνημόνιο.
• Η σπουδαιότητα αυτή της συνεργασίας με τις ΗΠΑ έχει αποδειχθεί στην πράξη έχοντας οδηγήσει στον εντοπισμό και επαναπατρισμό σημαντικού αριθμού αρχαιοτήτων και δυνάμωσε τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των δύο χωρών.


#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Thessaloniki #ΝέαΔημοκρατία #ΥπουργείοΠολιτισμούΑθλητισμού #πολωνία #ηπα #πολιτιστικάαγαθά