Συμμετείχα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα συζήτησης την επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

με τίτλο: «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς».

❗️Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκονται η αναμόρφωση και η βελτίωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου περί στρατηγικών επενδύσεων, η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, καθώς και η βελτίωση της λειτουργίας επιμέρους θεμάτων των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων 3908/2011 και 3299/2004.

❗️Ενόψει των σημαντικών και πολλαπλών επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομική ζωή της χώρας, κρίνεται αναγκαίο, οι κρατικές ενισχύσεις που παρέχονται μέσω του αναπτυξιακού νόμου, να αφορούν όχι μόνο σε ευρείες κατηγορίες δραστηριοτήτων της επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά και να χορηγούνται κατά το δυνατόν στο συντομότερο χρονικό διάστημα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την επικράτηση συνθηκών ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού.

❗️Επιπλέον, εισάγονται προσθήκες που καθιστούν πιο ευέλικτο το επενδυτικό περιβάλλον, αντιμετωπίζοντας τις καθυστερήσεις και τις δυσλειτουργίες του ισχύοντος νομικού πλαισίου, προκειμένου να εγκατασταθούν αλλοδαπές εταιρείες στην ελληνική Επικράτεια. Επίσης, προβλέπεται η παροχή κίνητρων, που διευκολύνουν την ίδρυση περισσότερων αυτοτελών εγκαταστάσεων των εταιρειών αυτών.

❗️Τέλος, ρυθμίζεται σε ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο ο τρόπος ίδρυσης και λειτουργίας μίας εταιρείας-τεχνοβλαστού (spin-off).

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Thessaloniki #photooftheday #nd #ΝέαΔημοκρατία #Βουλή #ΕπιτροπήΠαραγωγής #ΥπουργείοΑνάπτυξηςκαιΕπενδύσεων #αναπτυξιακόςνόμος #επενδύσεις #spinoff #εταιρίατεχνοβλαστός #επενδυτικόπεριβάλλον #κίνητρα