Συμμετείχα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Κύρωση της από 29.7.2021 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο ΙΙ, Παράρτημα 11 της από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας», το οποίο στη συνέχεια ψηφίστηκε στην ολομέλεια.

Το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά τη στενή του σχέση με την ελληνική κοινωνία και τη υψηλή του ευαισθησία του στα κοινωνικά προβλήματα.
Αποτελεί φάρο έμπνευσης για την προσφορά στο συνάνθρωπο και για την υποστήριξη δεκάδων κοινωνικών πρωτοβουλιών.