Συμμετείχα μέσω τηλεδιάσκεψης στην κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Κοινωνικών Υποθέσεων και Παραγωγής & Εμπορίου

 με θέμα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την προστασία από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της αγοράς εργασίας, τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας, την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και τέλος τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020.