Συμμετείχα στη κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: «Νέα Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Η έκθεση του Παρατηρητηρίου Συνηγορίας και Προάσπισης Ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά».

Η νέα Εθνική Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των πολλαπλών μορφών αποστέρησης που βιώνουν οι Ρομά και στην προώθηση της ενεργούς, ισότιμης και χωρίς διακρίσεις συμμετοχής τους στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της χώρας.
Διαρθρώνεται σε τέσσερις πυλώνες, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τις εθνικές προτεραιότητες και στρατηγικούς στόχους, τα μέτρα πολιτικής και τις θεσμικές παρεμβάσεις για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο:
• Την πρόληψη και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
• Την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά.
• Την πρόληψη και καταπολέμηση των στερεότυπων και των διακρίσεων.
• Την προώθηση της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνική οικονομική και πολιτική ζωή.

Η νέα Εθνική Στρατηγική συστηματοποιεί τις πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης και της ουσιαστικής συμμετοχής των Ρομά στην ελληνική κοινωνία, στη βάση της ισότιμης και αποτελεσματικής άσκησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Thessaloniki #photooftheday #nd #ΝέαΔημοκρατία #Βουλή #ΕπιτροπήΚοινωνικώνΥποθέσεων #εθνικήστρατηγική #κοινωνικήένταξη #εσκε #ρομά #ανθρώπιναδικαιώματα