Συμμετείχα στη διαδικτυακή εκδήλωση-συζήτηση που διοργάνωσε η Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Ν.Δ. με θέμα: «Σύγχρονες πολιτικές για την προστασία των γυναικών και των παιδιών από τη βία και την κακοποίηση».

Κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Υφυπ. Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας, η Υφυπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής, Οικογένειας και Ισότητας των Φύλων Μαρία Συρεγγέλα και η Υφυπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου.

Αφού συνεχάρην τους Υφυπουργούς για τις θεσμικές τους παρεμβάσεις και τους ευχαρίστησα για την άριστη συνεργασία μας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, αναφέρθηκα στην εκκίνηση μιας εθνικής προσπάθειας της πολιτείας, με μηδενική ανοχή απέναντι στην σεξουαλική βία κατά των παιδιών, κινητοποιώντας όλες τις θεσμικές και κοινωνικές δυνάμεις για την εξάλειψη του φαινομένου.

Στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι:
• Η αναπροσαρμογή των θεσμικών λειτουργιών στην κατεύθυνση των φιλικών προς το παιδί διαδικασιών
• Η μείωση των κρουσμάτων που συμβαίνουν και
• Η αύξηση των κρουσμάτων που αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για να διερευνηθούν.

Σημείωσα ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπάγεται στον Υπουργό Επικρατείας και συνεργάζονται 11 Υπουργεία στην κατεύθυνση υλοποίησής του.

Τέλος, τόνισα ότι η ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι απαραίτητη, για να δημιουργηθούν οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις προστασίας των παιδιών στην πράξη, που σημαίνει:

• κατάλληλες υπηρεσίες,
• πρωτόκολλα λειτουργίας και συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων,
• συνεκτικό νομικό πλαίσιο που θα εφαρμόζεται πλήρως.

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Hellas #Thessaloniki #photooftheday #nd #ΝέαΔημοκρατία #οικογενειακήπολιτική #ισότητατωνφύλων #εθνικόσχέδιοδράσης #σεξουαλικήεκμετάλλευσηπαιδιών #σεξουαλικήκακοποίησηπαιδιών #σπάσετησιωπή #προστασίαπαιδιών @kyriakos_ @george.kotsiras @maria_syrengela @domna_michailidou