Η επίσκεψή μου στη Σχολή Ξεναγών της Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Τουρισμού @ministryoftourismgreece και η συνάντησή μας με τον Προϊστάμενο της Σχολής Λάμπρο Τούμπα και το Διοικητικό Προσωπικό ήταν γόνιμη και ωφέλιμη για τη συνέχεια των δράσεων μας και του σχεδίου μας για την αναβάθμιση και εξέλιξη της τουριστικής εκπαίδευσης.

📌Συζητήσαμε για:
• Τις κτηριακές ανάγκες της σχολής
• Τις εκπαιδευτικές εκδρομές μέσω των οποίων οι σπουδαστές αποκτούν βιωματική εμπειρία
• Το υψηλό επίπεδο των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών καθώς και για την άμεση αποκατάσταση των αποφοίτων με υψηλές απολαβές
• Το πλέγμα δράσεων για τη μεγαλύτερη προβολή της Σχολής
• Την επικαιροποίηση, τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων σπουδών σχετικά με τις ειδκές μορφές τουρισμού.
📌Ο Προϊστάμενος της Σχολής αναφέρθηκε στο όραμά του σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών και κατέθεσε τις προτάσεις του για την εξειδίκευση των σχολών.