ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Οικονομικών Θέμα: «Ενίσχυση της Αρχής πάταξης της διαφθοράς»

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Οικονομικών
Θέμα: «Ενίσχυση της Αρχής πάταξης της διαφθοράς»
Στο πλαίσιο των εργασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου κατέθεσα ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα «Ενίσχυση της Αρχής πάταξης της διαφθοράς»
Ρωτώ τον Υπουργό:
Μπορείτε να τροποποιήσετε το άρθρο 96 του Ν.4622/2019 (Προσωπικό της Αρχής) με τρόπο που να προβλέπει την απόσπαση των παραπάνω οικονομικών επιθεωρητών στην Ε.Α.Δ;