Ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Πρόβλεψη για τους εποχικούς πυροσβέστες που τραυματίζονται σε ώρα υπηρεσίας».

Στο πλαίσιο των εργασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου κατέθεσα ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Πρόβλεψη για τους εποχικούς πυροσβέστες που τραυματίζονται σε ώρα υπηρεσίας»
Ρωτώ τον Υπουργό:
1. Υπάρχει πρόβλεψη για τη συμμετοχή στις διαδικασίες (επανα)πρόσληψης μέσω της σχετικής προκήρυξης, εποχικών πυροσβεστών που έχουν τραυματιστεί σε ώρα υπηρεσίας;
2. Εάν όχι, θα μπορούσε για λόγους ίσης μεταχείρισης να προβλεφθεί η δυνατότητα αφενός αξιολόγησης της σωματικής τους ικανότητας να εκτελέσουν τα καθήκοντα που προβλέπει η σχετική προκήρυξη και αν δεν μπορούν, να τεθούν αναλόγως σε θέσεις γραφείου;
Συνάντηση με τους εποχικούς πυροσβέστες για ένα δίκαιο και ανθρώπινο αίτημα
Φωτο:
Έλενα Ράπτη, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης
Αθανάσιος Ψαρόπουλος, Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών (ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π.), Παναγιώτης Σαμαράς Εποχικός Πυροσβέστης