Στο πλαίσιο των εργασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατέθεσα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Αναστολή καύσης απορριμματογενών αποβλήτων από την τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ».

Ρωτώ τον Υπουργό:
1. Θα μπορούσε να ανασταλεί προσωρινά κάθε διαδικασία καύσης των απορριμμάτων RDF-SRF μέχρι να ομαλοποιηθούν οι συνθήκες και να υπάρξει εκτενής διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση για το συγκεκριμένο θέμα;
2. Μπορεί να υπάρξει με πρωτοβουλία του Υπουργείου ο αναγκαίος συντονισμός με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την ΠΕΔΚΜ και τους δήμους της περιοχής για τη διοργάνωση μιας ενημερωτικής εκδήλωσης (με τον τρόπο που επιβάλλουν οι κανόνες προστασίας έναντι του κορωνοϊού) για την ενημέρωση των κατοίκων των περιοχών της δυτικής Θεσσαλονίκης;