Στο πλαίσιο των εργασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου κατέθεσα Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα «Χαμηλό επιτόκιο δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις»

Ρωτώ τον Υπουργό:
1. Ποιες ενέργειες γίνονται και ποιες δικλείδες υπάρχουν για τη χορήγηση των νέων δανείων με ύψος επιτοκίου δανεισμού ανάλογο αυτού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης;
2. Ποιο είναι το κόστος του χρήματος που θα καταβάλλουν στο Ταμείο Εγγυοδοσίας οι εμπορικές τράπεζες της χώρας, προκειμένου με τη σειρά τους να δανειοδοτήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις;

#ElenaRapti #womenpolitics #minfin #επιχειρήσεις #politician #ellinikokoinovoulio #Βουλή #Parliament #politics #nd #Greece #Hellas #thessaloniki #photooftheday