Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στο πλαίσιο των εργασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατέθεσα ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Απαλλαγή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για όλα τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα»
Ρωτώ τους Υπουργούς:
1. Θα μπορούσατε να δώσετε παράταση του δικαιώματος αίτησης με βάση το άρθρο 222 του ν.4555/2018 απαλλάσσοντας χιλιάδες ιδιοκτήτες από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για όλο το διάστημα που βεβαιώνεται από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου;
2. Θα μπορούσε αυτή η διαδικασία να καταλαμβάνει τη συνολική απαλλαγή της οφειλής για τις νέες αιτήσεις αλλά και την απαλλαγή οφειλών που είναι σε ρύθμιση, για το μέρος των δόσεων που εκκρεμεί;