Στο πλαίσιο των εργασιών κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατέθεσα ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών με θέμα: «Πρόσβαση με ασφάλεια στο νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Φιλύρου»

Ρωτώ τους Υπουργούς:
1. Θα μπορούσε το κάθε υπουργείο στο μέτρο της δικής του αρμοδιότητας να συμβάλλει στην υλοποίηση όλων των αναγκαίων έργων υποδομής για την ασφαλή και γρήγορη πρόσβαση στο νέο νοσοκομείο;
2. Θα μπορούσαν να γίνουν έγκαιρα οι σχετικές τεχνικές μελέτες και να εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση των αναγκαίων οδικών παρεμβάσεων ώστε οι άξονες πρόσβασης να είναι έτοιμοι όταν ολοκληρωθεί το νοσοκομείο;