Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας με θέμα: «Ενίσχυση & επέκταση της Ρευματολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκης»

Ρωτώ τον Υπουργό:
1. Θα μπορούσε να διαχωριστεί άμεσα η ρευματολογική κλινική του νοσοκομείου Άγιος Παύλος, ειδικά εν μέσω της πανδημίας, με ξεχωριστές προσβάσεις και υποδομές ώστε να μη διακινδυνεύουν οι ασθενείς και να μη διακυβεύεται το αίσθημα ασφάλειάς τους;
2. Θα μπορούσε να υπάρξει μια πρόβλεψη για την ενίσχυση της κλινικής με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και διάθεση κονδυλίων για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της;
3. Εναλλακτικά θα μπορούσε να υπάρξει σχεδιασμός για τη δημιουργία / ενδυνάμωση επιπλέον ρευματολογικού τμήματος σε άλλο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης;