Θετική γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για «Το μυστικό της Νίκης 2 – Η περιπέτεια του Βίκτωρα»

Η ιστορία κινουμένων σχεδίων «Το μυστικό της Νίκης – Η περιπέτεια του Βίκτωρα» έλαβε τη θετική γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με το υπ’ αριθμόν 11/27-02-2020 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. αποφασίστηκε ότι μπορεί να προβάλλεται και να αξιοποιείται ως συμπληρωματικό υλικό προς χρήση από τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα σεξουαλικής κακοποίησης.
Ανάλογη θετική γνωμοδότηση έχει λάβει και «Το μυστικό της Νίκης» με το υπ’ αριθμόν 34/16-06-2015 πρακτικό του ΙΕΠ.