Στην κατ’ άρθρο εισήγησή μου κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την οπαδική βία και τον αθλητισμό, αναφέρθηκα στις αυστηρές διατάξεις για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας που περιλαμβάνουν την αυστηροποίηση ίδρυσης και λειτουργίας λεσχών φιλάθλων, την αύξηση των προβλεπόμενων ποινών για μια σειρά πράξεων αθλητικής βίας, την ουσιαστική κατάργηση της κατ΄ εξαίρεση δυνατότητας του δικαστηρίου να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της επιβληθείσας ποινής στον δράστη των πράξεων αθλητικής βίας, που σημαίνει πως πλέον οι δράστες τέτοιων πράξεων θα εκτίουν άμεσα και υποχρεωτικά την ποινή και άλλες σημαντικές διατάξεις.

Επίσης, αναφέρθηκα και στα περισσότερα από τα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων, στη σύσταση διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (ψηφιακής πλατφόρμας) με τίτλο «Εθνικό Δίκτυο Αθλητικού Εθελοντισμού» (Ε.Δ.Α.Ε.), στην ασφαλιστική κάλυψη των αθλητικών εθελοντών, στον τρόπο αξιολόγησης των εθελοντών και των εθελοντικών οργανώσεων, στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του αθλητικού εθελοντή, στην αναβάθμιση του πνευματικού αθλητισμού, στα μέτρα προώθησης του ηλεκτρονικού αθλητισμού (e-sports), στη δυνατότητα σε ήδη νομίμως υφιστάμενα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία να καλλιεργούν ως κλάδο άθλησης ηλεκτρονικά αθλήματα (e-sports), στη δημιουργία οργανωμένου πλαισίου εργασιακού αθλητισμού, στην υποχρεωτική απασχόληση ψυχολόγου σε όλες τις αθλητικές Ομοσπονδίες υπό το βάρος των πρόσφατων καταγγελιών αθλητών και αθλητριών εις βάρος προπονητών και αθλητικών παραγόντων για φαινόμενα βίαιης και αυταρχικής συμπεριφοράς, την αναβάθμιση του αθλητικού σωματείου «ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ ΕΛΛΑΣ» σε αθλητική ομοσπονδία για την καλύτερη οργάνωση και ανάπτυξη του αθλητισμού ατόμων με νοητική αναπηρία και σε πολλά ακόμη.