Εισηγήθηκα τα νομοσχέδια για την ενίσχυση της συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που συζητήθηκαν στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων

με τίτλους: α) «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων» και β) «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών».
Αναφέρθηκα στην διεύρυνση των διμερών σχέσεων της χώρας μας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στον τομέα των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών και, στην προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου τονίζοντας τους μακροχρόνιους πολιτιστικούς δεσμούς και τη διαρκή σχέση συνεννόησης και συνεργασίας με τον Αραβικό κόσμο.
Τα δύο μνημόνια κατανόησης αποτελούν μια ευκαιρία για ευρύτατη διμερή συνεργασία και ανταλλαγή προγραμμάτων, τεχνογνωσίας και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού και δημιουργούν ένα δυναμικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας των δύο χωρών. Και τα δύο μνημόνια κατανόησης αυξάνουν το κοινό πολιτιστικό προϊόν, «ανοίγουν» τον πολιτισμό της Ελλάδας στον κόσμο και δημιουργούν ισχυρότερες συνέργειες με τον αραβικό κόσμο και ακόμη πιο ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Thessaloniki #ΝέαΔημοκρατία #ΥπουργείοΠολιτισμούΑθλητισμού #ΗνωμέναΑραβικάΕμιράτα