Είχα την χαρά να υποδεχθώ στο Υπουργείο τον αγαπητό συνάδελφο, Βουλευτή Α΄Θεσσαλονίκης, Διαμαντή Γκολιδάκη @diamantis_gkolidakis.

📌 Συζητήσαμε για την ανάπτυξη των θεματικών μορφών Τουρισμού στην πόλη μας τη Θεσσαλονίκη, με προτεραιότητα την προώθηση του Ιατρικού Τουρισμού.

📌 Του παρουσίασα τον σχεδιασμό του Υπουργείου για την αναβάθμιση
της τουριστικής εκπαίδευσης, αλλά και για τα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τουρισμό.