Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι μια κατάκτηση των ευρωπαίων πολιτών και μια συνθήκη για να μπορούν να ασκήσουν ελεύθερα άλλα θεμελιώδη δικαιώματα της δημοκρατίας.

Η εποχή που τα προσωπικά δεδομένα ήταν απροστάτευτα και εκτιθέμενα στην χωρίς όρους χρήση τους και με τη βοήθεια της τεχνολογίας αποτελεί παρελθόν. Ο νέος Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων έχει βάλει ήδη ένα αυστηρό πλαίσιο συμμόρφωσης και λειτουργίας. Η σωστή χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ζήτημα ελευθερίας για κάθε ευρωπαίο πολίτη.