Αυτή τη στιγμή σημασία έχει η υγεία των πολιτών. Τρεις εβδομάδες είναι ένα κρίσιμο διάστημα για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Η κυβέρνηση λαμβάνει εγκαίρως όλα τα μέτρα που κρίνονται απαραίτητα για την προστασία της δημόσιας υγείας, πάντα με βάση τις εισηγήσεις των ειδικών. Είναι δίπλα στην κοινωνία με γρήγορα αντανακλαστικά. Αν κάνουμε όλοι αυτό που πρέπει, θα έχουμε το προβάδισμα έναντι της πανδημίας. Ας σκεφτούμε ο ένας τον άλλο κι ας δώσουμε τον αγώνα μας.