Ως Εθνική Συντονίστρια για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Ανηλίκων, μίλησα διαδικτυακά στην επιστημονική ημερίδα με θέμα «Παιδική κακοποίηση: Πρακτικές γνώσεις για την ανίχνευση και τη διαχείρισή της», που διοργανώθηκε στο πλαίσιο των ετήσιων δράσεων δημόσιας υγείας, από την Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου.

🔹Παρουσίασα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση, μια πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που στοχεύει στην αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας κατά των ανηλίκων.

🔹Πρόκειται για μια ολιστική παρέμβαση στο υφιστάμενο πλαίσιο δομών και λειτουργιών για την πρόληψη του φαινομένου, την προαγωγή της αποκάλυψής του όταν συμβαίνει, τη γρήγορη και αποτελεσματική δίωξη των δραστών και την παροχή προστασίας και στήριξης στα θύματα.

🔹Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης εισάγει 11 νέες πολιτικές, πέντε οριζόντιες διυπουργικές και έξι επιμέρους. Υπάγεται στον Υπουργό Επικρατείας και για την επίβλεψή του συγκροτείται Πολιτική Επιτροπή Παρακολούθησης Δημοσίων Πολιτικών στην οποία μετέχουν 12 Υπουργεία.


#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Hellas #Thessaloniki #nd #ΝέαΔημοκρατία #σπάσετησιωπή #προστασίαπαιδιών #ένασταπέντε #παιδικήσεξουαλικήκακοποίηση #childsexualabuse #councilofEurope #againstchildsexualabuse #σεξουαλικήκακοποίησηανηλίκων #σεξουαλικήεκμετάλλευση #ενημέρωσηπαιδιών #ΕθνικόΣχέδιοΔράσης #3η ΥΠΕ Μακεδονίας #moh.gov.gr #υπουργείουγείας @YpYgGR