Συμμετείχα στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα ημερήσιας διάταξης την ενημέρωση από την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, επί της Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας (Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη).

❗️Με το παρόν σχέδιο νόμου αποτυπώνεται η νέα Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη που αφορά, τόσο τους αιτούντες άσυλο, όσο και τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.
❗️Στρατηγικός στόχος, της νέας Εθνικής Στρατηγικής είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με παράλληλη δημιουργία θέσεων εργασίας σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας και αύξηση του ΑΕΠ ώστε να επωφελούνται Έλληνες και πρόσφυγες.
❗️Το νομοσχέδιο εστιάζει στην ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία και όχι στη δημιουργία παράλληλων κοινωνικών συστημάτων, που οδηγούν σε γκέτο και αυξημένη κοινωνική περιθωριοποίηση, φτώχεια και εγκληματικότητα.
❗️Οι τέσσερις πυλώνες της νέας Εθνικής Στρατηγικής:
▪️Προ-ένταξη των αιτούντων άσυλο για την ομαλή μετάβαση των ενηλίκων στην επαγγελματική ζωή και των ανηλίκων από την άτυπη στην τυπική εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις.
▪️Kοινωνική ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας με ανάπτυξη εντατικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.
▪️Πρόληψη και αποτελεσματική προστασία από κάθε μορφή βίας, εκμετάλλευσης και κακοποίησης με ενίσχυση όλων των μηχανισμών αναφοράς.
▪️Παρακολούθηση και εποπτεία της ενταξιακής πορείας μέσω κοινώς αποδεκτών και συγκρίσιμων δεικτών.