Ως επικεφαλής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από την Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση, μίλησα στην Ημερίδα, που διοργανώθηκε από τον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με θέμα: «Προστασία Παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση».

📌Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση αποτελεί μια ολιστική παρέμβαση στο υφιστάμενο πλαίσιο δομών και λειτουργιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών.

📌Στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι να αναπροσαρμόσει τις θεσμικές λειτουργίες στην κατεύθυνση των φιλικών προς τα παιδιά διαδικασιών, να μειώσει τα κρούσματα που συμβαίνουν και να αυξήσει τα περιστατικά που αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.

📌Εγκαινιάζει 11 νέες πολιτικές και δρομολογεί, στην κατεύθυνση της προστασίας των παιδιών, δεκάδες άλλες. Είναι μια ευκαιρία της χώρας να προστατέψει τα παιδιά στην πράξη.

#ElenaRapti #vouli #politician #Greece #Hellas #Thessaloniki #nd #ΝέαΔημοκρατία #σπάσετησιωπή #προστασίαπαιδιών #ένασταπέντε #παιδικήσεξουαλικήκακοποίηση #childsexualabuse #councilofEurope #againstchildsexualabuse #σεξουαλικήκακοποίησηανηλίκων #σεξουαλικήεκμετάλλευση #ενημέρωσηπαιδιών #ΕθνικόΣχέδιοΔράσης
@hellenicredcross