Ευχαριστώ τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, που ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημά μας, για την αποπληρωμή των οφειλόμενων στους πρώην εργαζομένους της ΕΛΒΟ.

Με το Νόμο 4787/2021 «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις» στον οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, ρυθμίζονται οι αποζημιώσεις των πρώην εργαζομένων της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων Α.Ε. (άρθρο έκτο).