Έλενα Ράπτη: “ευκαιρίες για σταδιοδρομία σε νέες και νέους – προετοιμασία για στήριξη και ενίσχυση των Σχολών Ξεναγών”

🔹️Με απόφασή μου ,ως αρμόδια για την Τουριστική Εκπαίδευση και τις Ειδικές Μορφές Τουρισμού, ξεκίνησαν οι αιτήσεις και ορίστηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων στις σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού, για εισαγωγή κατά την επόμενη εκπαιδευτική σειρά 2023-2025, στις Σχολές Ξεναγών της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού, για απόφοιτους Λυκείου ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με δωρεάν διετή φοίτηση σε Σχολές Ξεναγών, ανά την Ελλάδα, χωρίς εξετάσεις.

🔹️Οι υποψήφιοι σπουδαστές εισάγονται στις Σχολές με μία αίτησή τους, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Τουρισμού και επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας, βάσει μοριοδότησης των προσόντων τους. Απαραίτητα προσόντα εισαγωγής είναι η άριστη γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών και η κατοχή τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου, ενώ, υπάρχει ποσόστωση για πτυχιούχους ΑΕΙ.

🔹️Μετά την αποφοίτησή τους, αποκτούν δίπλωμα και βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, που τους παρέχει το δικαίωμα πραγματοποίησης ξεναγήσεων σε ιδιώτες, σε τουριστικές επιχειρήσεις – ξενοδοχεία και εν γένει, το δικαίωμα της παροχής υπηρεσιών ξενάγησης στην Ελλάδα.

🔹️Δίνουμε την ευκαιρία σταδιοδρομίας σε νέες και νέους που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Ξεναγού στην Ελλάδα, να αποκτήσουν ευκαιρίες απασχόλησης στον εξειδικευμένο τομέα του τουριστικού κλάδου.

🔹️ Στο Υπουργείο Τουρισμού δίνουμε προτεραιότητα στην αναβάθμιση της ποιότητας των Σχολών Ξεναγών με την έμπρακτη στήριξη τους, δρομολογώντας σειρά πρωτοβουλιών για την επίλυση ζητημάτων που τους αφορούν. Παράλληλα, μεριμνούμε για την κάλυψη των υψηλών αναγκών της τουριστικής αγοράς, έχοντας ως γνώμονα την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ξενάγησης σε όλη τη χώρα.

🔹️Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από τις 28.08.2023 μέχρι και 10.09.2023 σε ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr.

Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας

Ορκωμοσία Υπουργικού Συμβουλίου

Προσθέστε Εδώ το Κείμενο Επικεφαλίδας σας